Hart van Heteren

Tijdens de informatieavond in augustus is toegezegd u te informeren over de voortgang van het Hart van Heteren (HvH). Ongetwijfeld heeft u iets gehoord via een van de vele communicatiekanalen en nu dan ook nog de meest rechtstreekse informatie vanuit de Stuurgroep Hart van Heteren.

Er wordt keihard gewerkt……..er is een club mensen uit Heteren, een club ondernemers en anderen en de gemeente Overbetuwe/Artica die op verschillende gebieden de realisatie vorm willen geven.  Afwachten is voor wie dan ook geen optie op dit moment…..het is realiseren of niet!!

Sluit aan als ook u vragen/ideeën/plannen/ambities hebt……achteraf zeggen dat je misschien ook wel iets had kunnen/willen doen/betekenen is te laat. Dit is het moment om met elkaar de realisatie te verwezenlijken!

Wat is er ondertussen gebeurd en wat is er gaande?

  • de stichting Hart van Heteren is opgericht
  • er zijn volop gesprekken gaande van de sociaal/juridische werkgroep met betrokkenheid/ondersteuning van de KNHM (Heidemij) en de provincie Gelderland (die ook graag willen dat het door gaat)
  • gemeente en projectontwikkelaar zijn in gesprek over bouw/prijzen etc.
  • de stuurgroep HvH  en de gemeente Overbetuwe (wethouder Rob Engels) hebben voortdurend overleg over de voorgang, intentieverklaring, bouwplannen en planning, subsidie, verbinding met andere kansen, …….enz. enz.
  • en………..het DREAMTEAM is op pad!  OP weg naar een toekomstig bestendig concept dat Heteren een Hart geeft dat klopt en dat ondernemend (financieel) haalbaar is

Het DREAMTEAM bestaat uit 16 mensen waarvan het grootste deel ondernemer (zeer divers en uit Heteren en omgeving) is aangevuld met netwerk/kennis/ervaring vanuit o.a. Hogeschool (retail), zorgorganisatie, Heterensociaal, Dorpsraad, investeerder, gemeente,……..

Een zeer diverse groep die onder leiding van Fresh Forward nu twee dagen op pad is geweest, waarvan afgelopen woensdag op inspiratiereis naar Breda/Tilburg.  Het Hart in Heteren gaat geen traditionele verzameling van winkels worden……….beleving, samenhang, elkaar versterkend, een geheel, sociaal versterkend zijn een aantal woorden die vorm gaan krijgen.

Ook hier geldt……..ben je nieuwsgierig en/of  ondernemend: wacht niet af! De voorlopige eerste (en misschien wel enige) kans ontwikkeld zich nu…..

Binnenkort zal ook de website Hart van Heteren de lucht in gaan.  Ook zal de nieuwe winkelruimte dan vindbaar worden op sites als Funda e.d.  Belangstellenden “van buiten” kunnen vanaf dat moment aansluiten zo lang er nog ruimte is.

Als bijna laatste:

Heteren is op stoom! Alles loopt volgens planning en we gaan er nog steeds van uit dat dit bij andere betrokkenen (Gemeente Overbetuwe, Artica) ook zo zal zijn.

Op 10 december wordt het ontwikkelde concept van het DREAMTEAM door Fresh Forward  aan iedereen die het wil weten gepresenteerd. We gaan ervan uit de de Bongerd wederom te klein zal zijn en dat we dit wederom met elkaar beleven als positief! Ook worden dan de vervolgstappen (we zijn er dan nog niet!) duidelijk gemaakt, maar bovenal zal dan duidelijk worden dat er wederom een forse stap voorwaarts is gezet.

Als allerlaatste:

Het lijkt alleen te gaan over het Hart met een nieuw winkelconcept maar dat is natuurlijk niet zo. Er gaat ook (mooi) gewoond worden!  Voor een aantal mensen die deze mail krijgen is juist dat ook heel belangrijk.

Binnenkort hebben we gesprek met de gemeente over een woonbehoefte onderzoek dat na de zomervakantie gedaan is. Dit onderzoek heeft zich meer specifiek gericht op wonen voor ouderen en op kunnen starten/blijven wonen in Heteren (jongeren).

Hoe er gewoond kan gaan worden heeft veel te maken met het Hart van Heteren (het winkelgedeelte). Hier heeft de stuurgroep verantwoordelijkheid voor genomen. Wel horen wij geluiden bij investeerders die (ook) nadenken over het geheel van winkels en wonen.  Uiteraard denken wij ook aan de woonmogelijkheden en wensen…………meer concreet zal dit later de aandacht krijgen.

Heeft u naar aanleiding van deze mail vragen of anderszins behoefte aan contact?

Ronnie Groenewold….  Ronnie.groenewold@gmail.com

Bert van Putten ………   vanputtenbert@gmail.com

Met groet,

namens de stuurgroep Hart van Heteren,

Bert van Putten