Lid worden

Voor de wijze waarop wij omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens bij gebruikmaking van dit contactformulier verwijzen wij naar onze Privacverklaring.

Lid worden
Wilt u lid worden? Vult u dan het formulier op deze pagina in. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u spoedig een bevestiging en een contributiefactuur. De contributie bedraagt €150,- excl. BTW per jaar.

Lidmaatschap opzeggen
Wenst u uw lidmaatschap te beëindigen? Maak dit dan schriftelijk kenbaar bij het bestuur. Conform de statuten is bij opzegging in de loop van een verenigingsjaar de jaarlijkse contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.