Het bestuur

De bestuursleden

Voorzitter: Frederike Fischer, Flessenwinkel Fischer
Penningmeester: Theo van Dijken, Van Dijken Accountants
Secretaris: Paméla Zeylstra, PAM Organisatieondersteuning
Bestuurslid middenstand: Gerard Brugman, Brugman Schoenen & Sport
Bestuurslid leden: vacature
Bestuurslid activiteiten: vacature

Erelid: Bert Jansen